Inkontinenčné pomôcky pre seniorov uľahčia starostlivosť o chorého

Staroba je životná etapa, ktorá je prirodzenou súčasťou ľudského života. Každý z nás raz zostarne, či chce, alebo nie. Staroba je obdobie, ktoré si väčšinou vyžaduje pomoc zo strany najbližších, rodiny. Každý sa chce o člena svojej rodiny postarať čo najlepšie, aby mu nič nechýbalo.

Keď člen vašej rodiny potrebuje stálu opateru, život sa výrazne zmení. V súčasnej dobe však existuje mnoho možností, ako sa dá situácia zlepšiť. Jedným riešením, ktoré výrazne uľahčí život chorého vo vyššom veku, sú inkontinenčné pomôcky pre seniorov.

Spoločnosť, ktorá má tradíciu

Ak potrebujete pomoc, spoľahnite sa na profesionála, ktorý poskytuje produkty a riešenia vo viac ako 90 krajinách sveta. Inkontinencia je totiž problémom, ktorý sa môže vyskytnúť u ľudí, ktorí sú na vrchole síl, ale aj u tých, ktorých zdravotný stav nie je práve najlepší alebo prestávajú ovládať svoj močový systém vplyvom veku.

Ako zvládnuť situáciu?

Ak sa v rodine stane, že je napríklad inkontinenčný člen rodiny odkázaný na pomoc iných, existuje niekoľko možností. Najnáročnejšie, aj keď zrejme najhumánnejšie a z hľadiska psychického zdravia aj najlepšie riešenie, je zabezpečiť postihnutému domácu starostlivosť. Znižuje sa tak riziko dodatočných nemocničných nákaz, no zároveň má človek odkázaný na pomoc iných pocit istoty a necíti sa nepotrebný. Je zároveň spokojnejší, pretože trávi čas s ľuďmi, ktorí sú mu blízki, a je v známom prostredí.

V situácii keď začínate s opatrovateľstvom blízkej osoby, domáca starostlivosť musí spĺňať tri základné podmienky. V prvom rade treba mať motiváciu a vôľu sa o starého či chorého človeka postarať. V neposlednom rade je dôležité aj o starostlivosti niečo vedieť – a to najmä v prípade, že si starostlivosť vyžaduje zvládnutie odbornejších úkonov.

Ak sa o milovanú osobu chcete dôkladne postarať, dôležité je, aby ste sa v prvom rade postarali sami o seba. Musíte si dávať pozor na prvé príznaky stresu a rýchlo ich eliminovať, aby ste mohli byť lepším opatrovateľom. Opatrovanie vás bude stáť veľa energie, a preto je dôležité, aby ste sa dokázali niekde vyventilovať. Musíte si vedieť aj oddýchnuť a venovať sa tomu, čo máte radi. Zabúdať by ste nemali ani na zdravé stravovanie. Je dôležité, aby ste mali aj vlastný život mimo svojej opatrovateľskej úlohy – v podstate práve to z vás urobí lepšieho opatrovateľa.

Ďalšou možnosťou, ako sa o chorého či staršieho člena rodiny postarať, je umiestniť ho do zariadenia pre seniorov. Je to vhodné riešenie najmä vtedy, ak prestal byť mobilný, treba ho polohovať každých 24 hodín alebo trpí poruchami správania či spánku.

Aspoň malý príspevok od štátu

Ak sa rozhodnete o chorého postarať sami, môže byť pre vás aspoň malou motiváciou fakt, že od štátu dostanete príspevok. Ten sa aktuálne pohybuje vo výške približne 200 eur. O príspevok žiada na Úrade práce osoba, ktorá bude opatrovateľom, nie opatrovaný človek.

Opatrovateľská služba je čoraz populárnejšia

Ak sa o člena rodiny nedokážete postarať sami, ale umiestniť ho domova pre seniorov považujete za radikálne, skvelou možnosťou je využiť pomoc opatrovateľskej služby. Môžete o ňu požiadať na obecnom či miestnom úrade. Vyhovie vám na základe posudku. Poplatok za poskytovanie opatrovateľskej služby určuje samospráva. V niektorých mestách je vybaviť si opatrovanie jednoduchšie, v iných je to zložitejšie. Všetko závisí od aktuálne dostupných kapacít. Na posúdenie odkázanosti je lehota 30 dní, no v praxi sa vybavuje aj rýchlejšie.

Problém s oslabeným močovým mechúrom

So starnutím úzko súvisí aj celkové slabnutie organizmu či vznik rôznych ochorení. Jedným z nich je aj problém s inkontinenciou. Je to problém, ktorý trápi až 400 miliónov ľudí na svete. Napriek tomu je však inkontinencia stále mnohými považovaná za spoločenské tabu. Napriek tomu, že inkontinencia je v súčasnosti pomerne rozšírená, stále nie je považovaná za skutočné ochorenie. Inkontinencia je nevedomý, nechcený a nežiaduci únik moču. Je to problém medicínsky, psychický, spoločenský i ekonomický. V súčasnosti je už inkontinenciou postihnutý takmer každý pätnásty človek.

Bežný problém ľudí

Únik moču je delikátny problém, ktorý strpčuje život mnohým ľuďom. Čo by ste mali urobiť v prípade, že vaša milovaná osoba v seniorskom veku stratí kontrolu nad svojím močovým mechúrom? Aj keď to môže byť pre obe osoby najskôr trápne či nepríjemné, nemali by ste panikáriť. Inkontinencia je úplne bežný jav a existuje mnoho spôsobov, ako sa dá zvládnuť.

Je ťažké sledovať milovanú osobu, ako starne. Určite ste si všimli zmeny v jej fyzickej i psychickej kondícii, zrak aj sluch slabne a mení sa aj močový systém. Vekom sa jeho efektivita oproti mladému veku znižuje. Výsledkom je čiastočná alebo úplná strata kontroly nad močovým mechúrom či vyprázdňovaním. Situáciu dokážete jednoduchšie zvládnuť vďaka ikontinenčným pomôckam pre seniorov. Tento problém už viac nemusí byť pre milovanú osobu nepríjemný či frustrujúci.

Leave a Comment