Zdravotné potreby

Dr.Max Lady MAX test 2v1 2 ks

Lady MAX test 2 v 1 je rýchly tehotenský test na domáce použitie. Slúži na rýchle vizuálne kvalitatívne stanovenie ľudského choriového gonadotropínu (hCG) vo vzorke moču. Pomáha včas detegovať tehotenstvo. Zhrnutie: Ľudský choriový gonadotropín (hCG) je glykoproteínový hormón vylučovaný vyvíjajúcou sa placentou krátko po oplodnení. Pri normálnom tehotenstve môže byť hCG detegovaný v sére už 7 dní po oplodnení. Koncentrácia hCG rýchlo vzrastá, často prekročí 100 mIU/ml v termíne prvej vynechanej menštruácie a vrcholí v rozsahu 100.000–200.000 mIU/ml počas 10.–12. týždňa tehotenstva. Prítomnosť hCG čoskoro po oplodnení a následné zvýšenie jeho koncentrácie v ranom štádiu tehotenstva rastu z neho robia vynikajúci marker na včasnú detekciu tehotenstva. Princíp: Lady MAX test 2 v 1 je chromatografi cký imunologický test na rýchle kvalitatívne stanovenie hCG v moči. Membrána je pokrytá anti-alfa hCG vychytávacou protilátkou v testovacej oblasti a protilátkou v kontrolnej oblasti (C). Počas testovania vzoriek reaguje s farebným konjugátom, ktorý je predsušený na testovacom prúžku. Zmes chromatograficky vzlína po membráne. Pri pozitívnom výsledku sa vytvorí ružovo sfarbený prúžok v testovacej oblasti (T). Neprítomnosť ružovo sfarbeného prúžku znamená negatívny výsledok testu. Bez ohľadu na prítomnosť alebo neprítomnosť hCG zmes pokračuje v ceste cez membránu až ku kontrolnej oblasti (C), kde reaguje s imobilizovanou protilátkou pri vzniku ružového prúžku. Tento prúžok sa musí objaviť pri každom teste a slúži tak na overenie použitia dostatočného množstva vzorky moču a správnej funkcie činidiel. Prúžok obsahuje protilátky, ktoré špecificky reagujú s týmto hormónom. Počas testovania moč vzlína hore po membráne. Ak moč obsahuje hCG, pri dosiahnutí testovacej oblasti sa na membráne vytvorí ružový prúžok. Absencia tejto ružovej linky v testovacej oblasti znamená negatívny výsledok. Bez ohľadu na prítomnosť hCG vzlína moč ďalej do kontrolnej oblasti, kde sa ružová linka zobrazí vždy. Prítomnosť tejto ružovej linky slúži na overenie správnosti vykonania testu. Upozornenie: Prečítajte si návod na použitie pozorne pred vykonaním tohto testu. Nepoužívajte tehotenský test po uplynutí dátumu použiteľnosti. Testovací prúžok musí byť v uzatvorenom obale, ktorý otvárajte až bezprostredne pred použitím. Nepoužívajte test viackrát. Po použití zlikvidujte spoločne s domovým odpadom. Zaobchádzajte so vzorkou moču a s prúžkami, akoby boli potenciálne infekčné. Test používajte v súlade s návodom na použitie. Je určený na vonkajšie použitie. Neužívajte vnútorne! Uschovávajte mimo dosahu detí. Príprava vzorky: Pripravte si hodinky umožňujúce odpočet sekúnd a nádobku na odber moču. Vzorka moču môže byť odobraná do akejkoľvek čistej a suchej nádobky, či už zo skla, alebo plastu. Vzorku je možné odobrať kedykoľvek počas dňa, no odporúča sa odoberať ranný moč, pretože všeobecne obsahuje najvyššiu koncentráciu hCG. Hodinky ani nádobka na odber moču nie sú súčasťou balenia. Otázky a odpovede: Ak očakávam, že by som mohla byť tehotná, ako skoro môžem použiť tehotenský test? Test môžete použiť už prvý deň po vynechaní menštruácie. Je chyba, ak je veľký rozdiel medzi kontrolnými prúžkami dvoch testov? Nie, rozdielne zafarbenie kontrolných prúžkov neovplyvňuje výsledok testu. Musím robiť test s prvým ranným močom? Skúšku môžete urobiť kedykoľvek počas dňa, no prvý ranný moč obsahuje obvykle najvyššiu hladinu hCG. Ako sa dozviem, či test prebehol správne? Farebný prúžok, ktorý sa objaví v oblasti (C), vám hovorí, že test prebehol správne a so zodpovedajúcim množstvom moču. Môže sa výsledok testu odčítať po uplynutí viac ako 5 minút? Nie, výsledky je potrebné odčítať do 5 minút. No pozitívny výsledok sa nemusí zmeniť ani po niekoľkých dňoch, negatívny výsledok sa môže zmeniť na falošne pozitívny už po niekoľkých minútach od ukončenia testovania. To môže viesť k nesprávnej interpretácii výsledkov. Čo mám robiť, ak test ukáže, že nie som tehotná? Znamená to, že hormón hCG nebol vo vašom moči detegovaný a pravdepodobne nie ste tehotná. Ak sa nedostaví vaša menštruácia do jedného týždňa po predpokladanom dátume, opakujte test s novým prúžkom. Ak bude výsledok testu opäť „Nie ste tehotná“, odporúčame navštíviť lekára.

3,99 

Dr.Max Lady MAX test Comfort 1 ks

Lady MAX test Comfort je rýchly tehotenský test na domáce použitie. Slúži na rýchle vizuálne kvalitatívne stanovenie ľudského choriového gonadotropínu (hCG) vo vzorke moču. Pomáha včasne detegovať tehotenstvo. Zhrnutie: Ľudský choriový gonadotropín (hCG) je glykoproteínový hormón vylučovaný vyvíjajúcou sa placentou krátko po oplodnení. Pri normálnom tehotenstve môže byť hCG detegovaný v sére už 7 dní po oplodnení. Koncentrácia hCG rýchlo vzrastá, často prekročí 100 mIU/ml v termíne prvej vynechanej menštruácie a vrcholí v rozsahu 100 000–200 000 mIU/ml počas 10.–12. týždňa tehotenstva. Prítomnosť hCG skoro po oplodnení a následné zvýšenie jeho koncentrácie v ranom štádiu tehotenstva rastu z neho robia vynikajúci marker na včasnú detekciu tehotenstva. Princíp: Lady MAX test Comfort je chromatografický imunologický test na rýchle kvalitatívne stanovenie hCG v moči. Membrána je pokrytá vychytávacou protilátkou v testovacej oblasti aj v kontrolnej oblasti. Počas testovania vzoriek reaguje s farebným konjugátom (myšacia anti-beta hCG monoklonálna protilátka – koloidný zlatý konjugát), ktorý je predsušený na testovacom prúžku. Zmes chromatograficky vzlína po membráne. Pri pozitívnom výsledku sa vytvorí ružovo sfarbený prúžok v testovacej oblasti. Neprítomnosť ružovo sfarbeného prúžku znamená negatívny výsledok testu. Bez ohľadu na prítomnosť alebo neprítomnosť hCG zmes pokračuje v ceste cez membránu až ku kontrolnej oblasti, kde reaguje s imobilizovanou protilátkou pri vzniku ružového prúžku. Tento prúžok sa musí objaviť pri každom teste a slúži tak na overenie použitia dostatočného množstva vzorky moču a správnej funkcie činidiel. Upozornenie: Prečítajte si návod na použitie pozorne pred vykonaním tohto testu. Nepoužívajte test po uplynutí dátumu použiteľnosti. Testovacia tyčinka musí byť skladovaná v uzatvorenom obale, ktorý otvárajte až bezprostredne pred použitím. Nepoužívajte testovaciu tyčinku viackrát. Po použití zlikvidujte spolu s domovým odpadom. Zaobchádzajte so vzorkou moču a s tyčinkou, akoby boli potenciálne infekčné. Test používajte v súlade s návodom na použitie. Je určený na vonkajšie použitie. Neužívajte vnútorne! Uschovávajte mimo dosahu detí. Príprava vzorky: Na zistenie tehotenstva je možné použiť akúkoľvek vzorku vášho moču, najlepšie je však použiť prvý ranný moč, pretože obsahuje najvyššiu koncentráciu hCG. Pripravte si hodinky umožňujúce odpočet sekúnd. Hodinky nie sú súčasťou balenia. Otázky a odpovede: Ak očakávam, že by som mohla byť tehotná, ako skoro môžem použiť tehotenský test? Test môžete použiť už prvý deň po vynechaní menštruácie. Je chyba, ak je veľký rozdiel medzi kontrolnými prúžkami dvoch testov? Nie, rozdielne zafarbenie kontrolných prúžkov neovplyvňuje výsledok testu. Musím robiť test s prvým ranným močom? Skúšku môžete urobiť kedykoľvek počas dňa, no prvý ranný moč obsahuje obvykle najvyššiu hladinu hCG. Ako sa dozviem, či test prebehol správne? Farebný prúžok, ktorý sa objaví v oblasti (C), vám hovorí, že test prebehol správne a so zodpovedajúcim množstvom moču. Môže sa výsledok testu odčítať po uplynutí viac ako 5 minút? Nie, výsledky je potrebné odčítať do 5 minút. No pozitívny výsledok sa nemusí zmeniť ani po niekoľkých dňoch, negatívny výsledok sa môže zmeniť na falošne pozitívny už po niekoľkých minútach od ukončenia testovania. To môže viesť k nesprávnej interpretácii výsledkov. Čo mám robiť, ak test ukáže, že nie som tehotná? Znamená to, že hormón hCG nebol vo vašom moči detegovaný a pravdepodobne nie ste tehotná. Ak sa nedostaví vaša menštruácia do jedného týždňa po predpokladanom dátume, opakujte test s novým prúžkom. Ak bude výsledok testu opäť „Nie ste tehotná“, odporúčame navštíviť lekára.

4,99 

Dr.Max Lady MAX ovulation test 7 ks

Účel použitia: Diagnostický prostriedok in vitro určený na samotestovanie. Slúži na kvalitatívne stanovenie LH v moči na predpoveď termínu ovulácie. Skúmaný materiál: čerstvý ľudský moč, neupravený. Zhrnutie: Ovuláciou sa rozumie uvoľnenie vajíčka z vaječníka. Vajíčko po uvoľnení cestuje vajcovodom a počas tejto cesty môže byť oplodnené spermiou. Vajíčko môže byť oplodnené v intervale do 24 hodín po ovulácii. Tesne pred ovuláciou telo vylučuje veľké množstvo luteinizačného hormónu (LH). Táto situácia sa nazýva „LH vlnou“ a obvykle k nej dochádza uprostred menštruačného cyklu. LH vlna spúšťa uvoľnenie vajíčka z vaječníka. Lady MAX ovulation test je komplexný systém, ktorý pomáha predpovedať termín ovulácie a obdobie najvyššej plodnosti. K otehotneniu dochádza najčastejšie práve v tomto období zvýšenej plodnosti. Lady MAX ovulation test deteguje LH vlnu v moči, ktorá signalizuje, že k ovulácii dôjde počas 24–36 hodín. Princíp: Lady MAX ovulation test je chromatografický imunologický test na rýchle kvalitatívne stanovenie LH v moči.Membrána je pokrytá anti-beta LH vychytávacou protilátkou v testovacej oblasti (T) a protilátkou v kontrolnejoblasti (C). Počas testovania vzorky reaguje s farebným konjugátom, ktorý je predsušený na testovacom prúžku. Zmes chromatografi cky vzlína po membráne. Pri pozitívnom výsledku sa vytvorí ružovo sfarbený prúžokv testovacej oblasti (T) a intenzita ružového sfarbenia je rovnaká alebo vyššia ako v kontrolnej línii (C). Pri negatívnom výsledku je intenzita ružového zafarbenia v testovacej oblasti (T) slabšia ako v kontrolnejoblasti (C). Taký výsledok testu znamená, že hladina LH v moči je normálna. Bez ohľadu na prítomnosťalebo neprítomnosť LH zmes pokračuje v ceste cez membránu až ku kontrolnej oblasti (C), kde reagujes imobilizovanou protilátkou pri vzniku ružového prúžku. Tento prúžok sa musí objaviť pri každom teste a slúžitak na overenie použitia dostatočného množstva vzorky moču a správnej funkcie činidiel. Príprava vzorky: Pripravte si hodinky umožňujúce odpočet sekúnd a nádobku na odber moču. Vzorka moču môže byť odobratá do akejkoľvek čistej a suchej nádobky, či už zo skla, alebo plastu. Odporúča sa odoberať moč každý deň v rovnakom čase počas celého cyklu. Vzorku neodoberajte ráno, pretože LH je syntetizovaný v tele obvykle skoro ráno a hladina LH sa neskôr počas dňa líši. Ideálny čas na odber vzorky moču je medzi 10.–20. hodinou. Obmedzte príjem tekutín zhruba 2 hodiny pred odberom vzorky moču, pretože vzorka moču by kvôli prílišnému nariedeniu mohla znemožňovať stanovenie LH vlny. Testovanie by malo prebehnúť ihneď po odbere vzorky moču. Nenechávajte vzorku moču dlhšie pri izbovej teplote. Hodinky ani nádobka na odber moču nie sú súčasťou balenia. Kedy začať testovať: Na určenie dňa začiatku testovania je potrebné najprv určiť dĺžku vášho menštruačného cyklu. Dĺžka vášho menštruačného cyklu je daná počtom dní od prvého dňa krvácania do posledného dňa pred začiatkom ďalšieho krvácania. Určte obvyklú dĺžku menštruačného cyklu za niekoľko posledných mesiacov. Potom podľa tabuľky určte, ktorý deň by ste mali začať s testovaním. Poznámka: Ak si nie ste istá dĺžkou vášho cyklu, mali by ste začať s testovaním 11 dní po prvom dni krvácania, pretože priemerná dĺžka cyklu predstavuje 28 dní. Urobte každý deň 1 test počas minimálne 5 dní alebo kým nedetegujete „LH vlnu“. Dĺžka cyklu (v dňoch): 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Štart testovania (deň cyklu): 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.   INTERPRETÁCIA VÝSLEDKU: „LH vlna – blížiaca sa ovulácia“: Objavia sa dva zreteľne ružové prúžky, jeden v testovacej oblasti (T), druhý v kontrolnej oblasti (C). Prúžok v testovacej oblasti (T) je rovnaký alebo tmavší ako prúžok v kontrolnej oblasti (C). K ovulácii pravdepodobne dôjde počas 24–48 hodín. Ak chcete otehotnieť, najvhodnejšie je mať pohlavný styk o 24, ale najneskôr do 48 hodín. „LH hladina nezvýšená“: Objaví sa iba jeden ružový prúžok v kontrolnej oblasti (C) alebo má prúžok v testovacej oblasti (T) slabšiu intenzitu než v kontrolnej oblasti (C). Znamená to, že nebola detegovaná zvýšená hladina LH a mali by ste pokračovať v testovaní nasledujúci deň. „Chybné stanovenie“: V kontrolnej oblasti (C) sa neobjaví žiadny prúžok. Poznámka: Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne vykonanie testu je najčastejšie príčinou chybného stanovenia, keď sa neobjaví prúžok v kontrolnej oblasti. Prečítajte si znovu návod na použitie a opakujte test s novým prúžkom. Ak problém pretrváva, konzultujte tento problém s predajcom testu alebo s výrobcom. OTÁZKY A ODPOVEDE: Môžem použiť ovulačný test na zabránenie počatia? Nie, test nie je možné používať ako antikoncepciu. Majú alkohol alebo užívané lieky vplyv na výsledok testu? Nie, ale mali by ste konzultovať s lekárom, ak užívate hormonálne lieky. Aj rezíduá antikoncepčných prípravkov, dojčenie alebo tehotenstvo ovplyvňujú výsledky testu. Prečo nesmiem robiť test s prvými ranným močom? Skúšku nemôžete robiť s prvým ranným močom, pretože je najviac koncentrovaný a jeho testovanie tak môže dať falošne pozitívny výsledok. Akýkoľvek iný čas je vhodnejší. Na dosiahnutie najlepšieho výsledku odporúčame odoberať vzorku zakaždým v rovnakom čase počas dňa medzi 10.–20. hodinou. Má na výsledok testu vplyv množstvo vypitých nápojov? Vysoký príjem tekutín spôsobí nariedenie moču. Odporúčame obmedziť príjem tekutín 2 hodiny pred testovaním. Ak odčítam pozitívny výsledok, kedy je vhodne mať pohlavný styk? Ak odčítate pozitívny výsledok, znamená to, že k ovulácii dôjde pravdepodobne o 24–48 hodín. To je najplodnejšie obdobie, a preto odporúčame mať pohlavný styk najskôr o 24 hodín a najneskôr do 48 hodín. Mala som pozitívny výsledok a nechránený pohlavný styk v uvedenom období, ale neotehotnela som. Prečo? Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú vašu schopnosť otehotnieť. Je bežné, že zdravé páry dosiahnu otehotnenie až za niekoľko mesiacov. Ak ste neotehotneli prvý mesiac, pokračujte, prosím, s používaním testu aj naďalej. Ak neotehotniete za 3 – 4 mesiace, odporúčame vám a vášmu partnerovi konzultovať celú vec s vaším lekárom.

6,99 

Compeed NÁPLASŤ na opary 1×15 ks

– náplasť je určená na rýchlu a diskrétnu liečbu oparu
– zmierňuje pocity brnenia, svrbenia a pálenia
– zmierňuje začervenanie a opuch
– uľavuje od bolesti
– zmierňuje tvorbu pľuzgierikov a obmedzuje tvoru chrasty
– znižuje riziko prenosu vírusu Spôsob použitia 
Pri prvých príznakoch svrbenia a pálenia použite náplasť. Pokračujte v používaní náplastí nepretržite vo dne aj v noci. Náplasť vymieňajte po 8-10 hodinách.

12,79 

KANDIDA TEST samodiagnostika kandidózy (pre ženy) 1×1 ks

Kit na stanovenie vaginálnej kandidózy je určený pre ženy všetkých vekových skupín. Test je určený pre ženy, ktoré často alebo opakovane trpia na infekcie vyvolané kvasinkami. Test je určený len na jedno použitie. Spôsob použitiaŽena si sama v pohodlí domova pomocou sterilnej tyčinky odoberie vzorku z vaginálnej sliznice. Vzorka je prostredníctvom tyčinky prenesená do testovacieho zariadenia. V testovacom zariadení je analyzovaná na základe prítomnosti alebo neprítomnosti špecifických Kandida antigénov.

8,79 

Compeed NÁPLASŤ na pľuzgiere stredná 1×5 ks

Hydrokoloidná hypoalergénna náplasť na pľuzgiere na nohách, pôsobiaca ako druhá koža. V balení sa nachádza 5 kusov náplastí. 
vhodná pri športe, či inej fyzickej aktivite, pri ktorej sú nohy vystavené treniu, hydrokoloidná náplasť vytvára optimálne prostredie, ktoré podporuje vlastný hojivý mechanizmus kože a rana sa hojí bez vzniku chrasty zabraňuje vniknutiu vody, nečistôt a baktérií do rany, zostávajú na mieste dlhú dobu – nezhŕňajú a neodlepujú sa ( ani v sprche), podporuje rýchle zahojenie kože.
Spôsob použitiaOkolie pľuzgiera očistite a vysušte. Pred aplikáciou ohrejte náplasť po dobu 1 minúty medzi dlaňami, aby ste zlepšili jej priľnavosť. Odstráňte vrchný papier s potlačou z náplasti. Odstráňte veľký biely papier zo spodnej časti. Nedotýkajte sa lepivého povrchu. Náplasť nalepte priamo na pľuzgier. Náplasť ponechajte na mieste tak dlho, dokiaľ sa sama nezačne odlepovať. Pokiaľ chcete náplasť odstrániť, pomaly ju napínajte pozdĺž pokožky. Používajte do úplného zahojenia kože.

6,79 

MOLIMED COMFORT MINI inkontinenčné absorpčné vložky, 1×30 ks

Absorpčné vložky sú určené:
na ľahký až stredný stupeň inkontinencie ako ochrana po vaginálnych zákrokoch vložky pre ženy v šestonedelí
Spôsob použitiaAbsorpčné vložky sa fixujú o spodnú bielizeň samolepiacim pásikom alebo sa fixujú pomocou fixačných nohavičiek. Vymieňajú sa podľa potreby (niekoľkokrát denne alebo počas noci).

6,60 

MoliCare Premium lady pad 3 kvapky inkontinenčné vložky 1×14 ks

Absorpčné vložky na ľahký únik moču pre ženy. Savosť 504 ml. Spôsob použitiaAbsorpčné vložky sa fixujú o spodnú bielizeň samolepiacim pásikom alebo sa fixujú pomocou fixačných nohavičiek. Vymieňajú sa podľa potreby (niekoľkokrát denne alebo počas noci).

2,24 

MOLIMED PANTS ACTIVE MEDIUM vložky absorpčné 1×12 ks

Elastické nohavičky eliminujú, riziko, že sa vložka posunie alebo vyšmykne. Veľkosť M (obvod bokov: 75 -100 cm), savosť – 847 ml Elastické nohavičky so zapracovanou savou vložkou na ľahký stupeň inkontinencie: ako ochrana po vaginálnych zákrokoch vložky pre ženy v šestonedelí Spôsob použitia Nohavičky sa obliekajú ako normálna spodná bielizeň. Používajú sa spôsobom ilustrovaným na obale. Elastické nohavičky sa svojpomocne aplikujú v stoji, alebo za pomoci druhej osoby (ošetrovateľa) v ležiacej polohe. Pomôcku pacient mení podľa potreby niekoľkokrát denne.

10,08 

MoliCare Pad 3 kvapky (midi) inkontinenčné vložky 1×30 ks

Vložky na ľahký únik moču, unisex. Spôsob použitiaAbsorpčné vložky sa fixujú o spodnú bielizeň samolepiacim pásikom alebo sa fixujú pomocou fixačných nohavičiek. Vymieňajú sa podľa potreby (niekoľkokrát denne alebo počas noci).

4,80 

Zobrazených 1–10 z 360 výsledkov.