Diagnostické testy

RapiClear Tehotenský test Strip 1×1 ks

Použitie: Odobrať vzorku moču do čistej nádoby, z fólie vybrať testovací prúžok, ktorý uchopíme za farebnú časť. Bielu stranu prúžku ponoriť do vzorky moču na 15 sekúnd. Vytiahnúť prúžok, položiť na čistú podložku. Výsledok sa objaví do 3 minút.

2,39 

RapiClear 5 x Lh strips jednokrokový ovulačný test 1×5 ks

Jednokrokový ovulačný test
Na určenie plodných a neplodných dní. Používa sa na determináciu prítomnosti ľudského luteinizačného hormónu (LH) vo vzorke moča.
Spôsob použitiaOdoberie sa vzorka čerstvého moču. Testovací prúžok sa uchopí za farebnú časť, opačná biela strana sa ponorí do vzorky moču asi na 15 sekúnd. Testovací prúžok sa vytiahne z moču, položí na rovnú čistú podložku a 3 min. sa čaká na výsledok.
Testovanie sa má začať približne 10 dní po začiatku menštruácie. Pre čo najpresnejší výsledok je potrebné testovať minimálne počas 5 po sebe idúcich dní, t.j. 1 test denne, alebo počas 10 dní, t.j. 1 test ob–deň.

5,90 

RapiClear Tehotenský test Classic extra 2v1 1×2 ks

Jednokrokový tehotenský test vo forme kazety na zistenie gravidity.
Test obsahuje dve umelohmotné testovacie kazety. Citlivosť testu je 10 mIU/ml čo zaručuje vysokú presnosť a spoľahlivosť. Môžete ho použiť už piaty deň po oplodnení počas celých 24 hodín. Spôsob použitiaTestovaciu kazetu položiť na rovnú podložku.Odobrať vzorku čerstvého moču do čistej nádoby a priloženou pipetou odobrať vzorku moču. Aplikujú sa 4 kvapky moču do kruhového otvoru a čaká sa na výsledok.

6,59 

RapiClear Tehotenský test Strips 2v1 1×2 ks

Jednokrokový tehotenský test vo forme prúžku na zistenie gravidity.
Test obsahuje jednorazový prúžok, ktorý sa ponorí do odobratého moču, nechá sa pôsobiť 15 sekúnd. Na vykonanie testu budete potrebovať len čistý, suchý pohár. Výsledok sa objaví v priebehu 3 minút. Test sa dá použiť celých 24 hodín aj pred vynechaním menštruácie. Citlivosť testu je 10 mIU/ml čo zaručuje vysokú presnosť a spoľahlivosť. Spôsob použitiaOdobrať vzorku moču do čistej nádoby, z fólie vybrať testovací prúžok, ktorý uchopíme za farebnú časť. Bielu stranu prúžku ponoriť do vzorky moču na 15 sekúnd. Vytiahnúť prúžok, položiť na čistú podložku. Výsledok sa objaví do 3 minút.

4,79 

Tehotenský test Clearblue (Cb9) digitálny, s indikátorom termínu počatia/s indikátorom týždňa 1×1 ks

Tehotenský digitálny test Clearblue s indikátorom počatia umožňuje dvojnásobné potvrdenie výsledku. Symbol na teste potvrdí alebo vyvráti tehotenstvo a v prípade potvrdenia ukáže ako dlho t.j. koľko týždňov pretrváva tehotenstvo (koľko týždňov je žena tehotná). Má moderný digitálny displej, ktorý dáva ľahko čitateľné digitálnej výsledky.
Digitálny tehotenský test Clearblue s indikátorom počatia je:
presný viac ako z 99% od dňa očakávanej periódy test, ktorý prezradí počet týždňov, od doby, kedy došlo k počatiu citlivý a má jednoduchý spôsob použitia priebeh testu zobrazuje symbolom presýpacích hodín
Spôsob použitiaPri testovaní odo dňa, kedy mala nastať menštruácia, je zisťované tehotenstvo pomocou tohto testu ktorúkoľvek dennú dobu.
Ak robíte test v dobe pred očakávanou menštruáciou, použite prvý ranný moč. Použitie prvého ranného moču je pre presný výsledok indikátora počatia nevyhnutné. Pred testovaním neprijímajte nadmerné množstvo tekutín.
I. KROK
Test sa robí v prúde moču : pridrží sa len absorpčná sonda smerom dole v prúde moču po dobu 5 sekúnd. Pozor, aby nebol namočený zvyšok testovacej tyčinky. Následne sa nasadí opät kryt. Položíte testovaciu tyčinku vodorovne.
Testuje sa odobratá vzorka moču v čistej, suchej nádobke : Do moča sa vloží len absorpčná sonda smerom dole, ako je zobrazené, na dobu 20 sekúnd. Následne sa môže nasadiť kryt, položí sa testovacia tyčinka vodorovne.
II. KROK
Prebiehajúci test bude signalizovaný blikajúcim symbolom (presýpacie hodiny). Keď symbol prestane blikať, objaví sa výsledok.
III. KROK
Na displeji sa (v priebehu 1-3 min.) zobrazí výsledok. Indikátor počatia, ktorý umožňuje previesť odhad doby počatia sa zobrazí na displeji spolu s výsledkom "ste tehotná", alebo sa zobrazí o niečo neskôr. Výsledok zostane na displeji po dobu približne 24 hodín.
Indikátor počatia má pri určení otehotnenia presnosť 92%. Odhad je založený na hladine Hormónu hCG (ľudský choriový gonadotropín) v moči. Hladina hCG sa v rôznych žien líši, vtedy je možné, že indikátor počatia príležitostne ukazovať falošné výsledky. Presnosť výsledku (Ste tehotná/ Nie ste tehotná) je pri testovaní odo dňa očakávanej menštruácie viac než 99%.

6,99 

Kompava Indikačné papieriky 100 kusov – prúžky, testovanie pH (5,4-7,4) moču

Indikačný papierik slúži na zistenie ph moču, rozsahu pH 4,0 – 7,5. Spôsob použitiaIndikačný papierik vložte do prúdu moču na 2 sekundy, otraste od zvyšku tekutiny, meranie odporúčame prevádzkovať ráno nalačno. Papierik priložte k farebnej škále stupnice do 40 sekúnd, kým moč neuschne a porovnajte svoje pH.
Upozornenie: Skladovať v originálnom obale, v suchu, nevystavovať slnečnému žiareniu, vplyvu kyselín alebo alkalických plynov a výparov.

6,99 

RapiClear MD 10 (MULTIDRUG 10) IVD, test drogový na samodiagnostiku 1×1 ks

Jednokrokový test na určenie prítomnosti jednotlivých drog v moči :
COC – kokaín,
AMP – amfetamín,
MET – metamfetamín,
OPI – opiáty,
THC – tetrahydrocannobinol,
BAR – barbituráty,
BZD – benzodiazepíny,
TCA – antidepresíva,
PCP – fenklidín,
MTD – metadód.
Test je založený na princípe vysoko špecifických imunochemických reakcií medzi antigénmi a protilátkami, ktoré sa používajú na analýzu špecifických substancií v moči.
Test obsahuje Testovaciu kazetu, na ktorú do príslušného otvoru nakvapkáme 3-6 kvapiek moču. Toto vyšetrenie má skríningový charakter, je rýchle a citlivé, stanoví jednotlivé drogy v ľudskom moči v koncentrácii nad 300 ng/ml COC, 1000 ng/ml AMP, 1000 ng/ml MET, 300 ng/ml OPI, 50 ng/ml THC, 300 ng/ml BAR, 300 ng/ml BZD, 1000 ng/ml TCA, 25 ng/ml PCP, 300 ng/ml MTD. Spôsob použitiaPanel sa opatrne ponorí do vzorky moču na 6-15 sekúnd. Výsledok testu sa interpretuje v rozmedzí 3-5 minút.

15,99 

BIOGEMA MULTIDROGOVÝ TEST JEDNOKROKOVY drogový test na morfín, marihuanu, pervitín, extázu a benzodiazepíny (v moči) 1×1 ks

Jednokrokový multidrogový test na stanovenie morfínu, heroínu, dolsínu, amfetamínu, fenmetrazínu, pervitínu, marihuany, hašiša a benzodiazepínov v moči.
Test reaguje na prítomnosť:
koncentrácia prítomnosť drogy v moči
MDMA v ľudskom moči > 500 ng/ml 4 dni
metamfetamínu > 1 000 ng/ml 5 dní
benzodiazepínu > 300 ng/ml 7 dní
morfínu > 300 ng/ml 5 dní
11-nor-∆-9-tetrahydro-kanabinol-9-carboxylovej kyseliny > 50 ng/ml 4 – 7 dní Spôsob použitiaTest obsahuje testovací pásik, ktorý sa ponorí do odobratej vzorky moču na 6 sekúnd a výsledok sa odčíta približne o 3-5 minút.

14,99 

Dr.Max Lady MAX ovulation test 7 ks

Účel použitia: Diagnostický prostriedok in vitro určený na samotestovanie. Slúži na kvalitatívne stanovenie LH v moči na predpoveď termínu ovulácie. Skúmaný materiál: čerstvý ľudský moč, neupravený. Zhrnutie: Ovuláciou sa rozumie uvoľnenie vajíčka z vaječníka. Vajíčko po uvoľnení cestuje vajcovodom a počas tejto cesty môže byť oplodnené spermiou. Vajíčko môže byť oplodnené v intervale do 24 hodín po ovulácii. Tesne pred ovuláciou telo vylučuje veľké množstvo luteinizačného hormónu (LH). Táto situácia sa nazýva „LH vlnou“ a obvykle k nej dochádza uprostred menštruačného cyklu. LH vlna spúšťa uvoľnenie vajíčka z vaječníka. Lady MAX ovulation test je komplexný systém, ktorý pomáha predpovedať termín ovulácie a obdobie najvyššej plodnosti. K otehotneniu dochádza najčastejšie práve v tomto období zvýšenej plodnosti. Lady MAX ovulation test deteguje LH vlnu v moči, ktorá signalizuje, že k ovulácii dôjde počas 24–36 hodín. Princíp: Lady MAX ovulation test je chromatografický imunologický test na rýchle kvalitatívne stanovenie LH v moči.Membrána je pokrytá anti-beta LH vychytávacou protilátkou v testovacej oblasti (T) a protilátkou v kontrolnejoblasti (C). Počas testovania vzorky reaguje s farebným konjugátom, ktorý je predsušený na testovacom prúžku. Zmes chromatografi cky vzlína po membráne. Pri pozitívnom výsledku sa vytvorí ružovo sfarbený prúžokv testovacej oblasti (T) a intenzita ružového sfarbenia je rovnaká alebo vyššia ako v kontrolnej línii (C). Pri negatívnom výsledku je intenzita ružového zafarbenia v testovacej oblasti (T) slabšia ako v kontrolnejoblasti (C). Taký výsledok testu znamená, že hladina LH v moči je normálna. Bez ohľadu na prítomnosťalebo neprítomnosť LH zmes pokračuje v ceste cez membránu až ku kontrolnej oblasti (C), kde reagujes imobilizovanou protilátkou pri vzniku ružového prúžku. Tento prúžok sa musí objaviť pri každom teste a slúžitak na overenie použitia dostatočného množstva vzorky moču a správnej funkcie činidiel. Príprava vzorky: Pripravte si hodinky umožňujúce odpočet sekúnd a nádobku na odber moču. Vzorka moču môže byť odobratá do akejkoľvek čistej a suchej nádobky, či už zo skla, alebo plastu. Odporúča sa odoberať moč každý deň v rovnakom čase počas celého cyklu. Vzorku neodoberajte ráno, pretože LH je syntetizovaný v tele obvykle skoro ráno a hladina LH sa neskôr počas dňa líši. Ideálny čas na odber vzorky moču je medzi 10.–20. hodinou. Obmedzte príjem tekutín zhruba 2 hodiny pred odberom vzorky moču, pretože vzorka moču by kvôli prílišnému nariedeniu mohla znemožňovať stanovenie LH vlny. Testovanie by malo prebehnúť ihneď po odbere vzorky moču. Nenechávajte vzorku moču dlhšie pri izbovej teplote. Hodinky ani nádobka na odber moču nie sú súčasťou balenia. Kedy začať testovať: Na určenie dňa začiatku testovania je potrebné najprv určiť dĺžku vášho menštruačného cyklu. Dĺžka vášho menštruačného cyklu je daná počtom dní od prvého dňa krvácania do posledného dňa pred začiatkom ďalšieho krvácania. Určte obvyklú dĺžku menštruačného cyklu za niekoľko posledných mesiacov. Potom podľa tabuľky určte, ktorý deň by ste mali začať s testovaním. Poznámka: Ak si nie ste istá dĺžkou vášho cyklu, mali by ste začať s testovaním 11 dní po prvom dni krvácania, pretože priemerná dĺžka cyklu predstavuje 28 dní. Urobte každý deň 1 test počas minimálne 5 dní alebo kým nedetegujete „LH vlnu“. Dĺžka cyklu (v dňoch): 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Štart testovania (deň cyklu): 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.   INTERPRETÁCIA VÝSLEDKU: „LH vlna – blížiaca sa ovulácia“: Objavia sa dva zreteľne ružové prúžky, jeden v testovacej oblasti (T), druhý v kontrolnej oblasti (C). Prúžok v testovacej oblasti (T) je rovnaký alebo tmavší ako prúžok v kontrolnej oblasti (C). K ovulácii pravdepodobne dôjde počas 24–48 hodín. Ak chcete otehotnieť, najvhodnejšie je mať pohlavný styk o 24, ale najneskôr do 48 hodín. „LH hladina nezvýšená“: Objaví sa iba jeden ružový prúžok v kontrolnej oblasti (C) alebo má prúžok v testovacej oblasti (T) slabšiu intenzitu než v kontrolnej oblasti (C). Znamená to, že nebola detegovaná zvýšená hladina LH a mali by ste pokračovať v testovaní nasledujúci deň. „Chybné stanovenie“: V kontrolnej oblasti (C) sa neobjaví žiadny prúžok. Poznámka: Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne vykonanie testu je najčastejšie príčinou chybného stanovenia, keď sa neobjaví prúžok v kontrolnej oblasti. Prečítajte si znovu návod na použitie a opakujte test s novým prúžkom. Ak problém pretrváva, konzultujte tento problém s predajcom testu alebo s výrobcom. OTÁZKY A ODPOVEDE: Môžem použiť ovulačný test na zabránenie počatia? Nie, test nie je možné používať ako antikoncepciu. Majú alkohol alebo užívané lieky vplyv na výsledok testu? Nie, ale mali by ste konzultovať s lekárom, ak užívate hormonálne lieky. Aj rezíduá antikoncepčných prípravkov, dojčenie alebo tehotenstvo ovplyvňujú výsledky testu. Prečo nesmiem robiť test s prvými ranným močom? Skúšku nemôžete robiť s prvým ranným močom, pretože je najviac koncentrovaný a jeho testovanie tak môže dať falošne pozitívny výsledok. Akýkoľvek iný čas je vhodnejší. Na dosiahnutie najlepšieho výsledku odporúčame odoberať vzorku zakaždým v rovnakom čase počas dňa medzi 10.–20. hodinou. Má na výsledok testu vplyv množstvo vypitých nápojov? Vysoký príjem tekutín spôsobí nariedenie moču. Odporúčame obmedziť príjem tekutín 2 hodiny pred testovaním. Ak odčítam pozitívny výsledok, kedy je vhodne mať pohlavný styk? Ak odčítate pozitívny výsledok, znamená to, že k ovulácii dôjde pravdepodobne o 24–48 hodín. To je najplodnejšie obdobie, a preto odporúčame mať pohlavný styk najskôr o 24 hodín a najneskôr do 48 hodín. Mala som pozitívny výsledok a nechránený pohlavný styk v uvedenom období, ale neotehotnela som. Prečo? Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú vašu schopnosť otehotnieť. Je bežné, že zdravé páry dosiahnu otehotnenie až za niekoľko mesiacov. Ak ste neotehotneli prvý mesiac, pokračujte, prosím, s používaním testu aj naďalej. Ak neotehotniete za 3 – 4 mesiace, odporúčame vám a vášmu partnerovi konzultovať celú vec s vaším lekárom.

6,99 

Dr.Max Lady MAX test 2v1 2 ks

Lady MAX test 2 v 1 je rýchly tehotenský test na domáce použitie. Slúži na rýchle vizuálne kvalitatívne stanovenie ľudského choriového gonadotropínu (hCG) vo vzorke moču. Pomáha včas detegovať tehotenstvo. Zhrnutie: Ľudský choriový gonadotropín (hCG) je glykoproteínový hormón vylučovaný vyvíjajúcou sa placentou krátko po oplodnení. Pri normálnom tehotenstve môže byť hCG detegovaný v sére už 7 dní po oplodnení. Koncentrácia hCG rýchlo vzrastá, často prekročí 100 mIU/ml v termíne prvej vynechanej menštruácie a vrcholí v rozsahu 100.000–200.000 mIU/ml počas 10.–12. týždňa tehotenstva. Prítomnosť hCG čoskoro po oplodnení a následné zvýšenie jeho koncentrácie v ranom štádiu tehotenstva rastu z neho robia vynikajúci marker na včasnú detekciu tehotenstva. Princíp: Lady MAX test 2 v 1 je chromatografi cký imunologický test na rýchle kvalitatívne stanovenie hCG v moči. Membrána je pokrytá anti-alfa hCG vychytávacou protilátkou v testovacej oblasti a protilátkou v kontrolnej oblasti (C). Počas testovania vzoriek reaguje s farebným konjugátom, ktorý je predsušený na testovacom prúžku. Zmes chromatograficky vzlína po membráne. Pri pozitívnom výsledku sa vytvorí ružovo sfarbený prúžok v testovacej oblasti (T). Neprítomnosť ružovo sfarbeného prúžku znamená negatívny výsledok testu. Bez ohľadu na prítomnosť alebo neprítomnosť hCG zmes pokračuje v ceste cez membránu až ku kontrolnej oblasti (C), kde reaguje s imobilizovanou protilátkou pri vzniku ružového prúžku. Tento prúžok sa musí objaviť pri každom teste a slúži tak na overenie použitia dostatočného množstva vzorky moču a správnej funkcie činidiel. Prúžok obsahuje protilátky, ktoré špecificky reagujú s týmto hormónom. Počas testovania moč vzlína hore po membráne. Ak moč obsahuje hCG, pri dosiahnutí testovacej oblasti sa na membráne vytvorí ružový prúžok. Absencia tejto ružovej linky v testovacej oblasti znamená negatívny výsledok. Bez ohľadu na prítomnosť hCG vzlína moč ďalej do kontrolnej oblasti, kde sa ružová linka zobrazí vždy. Prítomnosť tejto ružovej linky slúži na overenie správnosti vykonania testu. Upozornenie: Prečítajte si návod na použitie pozorne pred vykonaním tohto testu. Nepoužívajte tehotenský test po uplynutí dátumu použiteľnosti. Testovací prúžok musí byť v uzatvorenom obale, ktorý otvárajte až bezprostredne pred použitím. Nepoužívajte test viackrát. Po použití zlikvidujte spoločne s domovým odpadom. Zaobchádzajte so vzorkou moču a s prúžkami, akoby boli potenciálne infekčné. Test používajte v súlade s návodom na použitie. Je určený na vonkajšie použitie. Neužívajte vnútorne! Uschovávajte mimo dosahu detí. Príprava vzorky: Pripravte si hodinky umožňujúce odpočet sekúnd a nádobku na odber moču. Vzorka moču môže byť odobraná do akejkoľvek čistej a suchej nádobky, či už zo skla, alebo plastu. Vzorku je možné odobrať kedykoľvek počas dňa, no odporúča sa odoberať ranný moč, pretože všeobecne obsahuje najvyššiu koncentráciu hCG. Hodinky ani nádobka na odber moču nie sú súčasťou balenia. Otázky a odpovede: Ak očakávam, že by som mohla byť tehotná, ako skoro môžem použiť tehotenský test? Test môžete použiť už prvý deň po vynechaní menštruácie. Je chyba, ak je veľký rozdiel medzi kontrolnými prúžkami dvoch testov? Nie, rozdielne zafarbenie kontrolných prúžkov neovplyvňuje výsledok testu. Musím robiť test s prvým ranným močom? Skúšku môžete urobiť kedykoľvek počas dňa, no prvý ranný moč obsahuje obvykle najvyššiu hladinu hCG. Ako sa dozviem, či test prebehol správne? Farebný prúžok, ktorý sa objaví v oblasti (C), vám hovorí, že test prebehol správne a so zodpovedajúcim množstvom moču. Môže sa výsledok testu odčítať po uplynutí viac ako 5 minút? Nie, výsledky je potrebné odčítať do 5 minút. No pozitívny výsledok sa nemusí zmeniť ani po niekoľkých dňoch, negatívny výsledok sa môže zmeniť na falošne pozitívny už po niekoľkých minútach od ukončenia testovania. To môže viesť k nesprávnej interpretácii výsledkov. Čo mám robiť, ak test ukáže, že nie som tehotná? Znamená to, že hormón hCG nebol vo vašom moči detegovaný a pravdepodobne nie ste tehotná. Ak sa nedostaví vaša menštruácia do jedného týždňa po predpokladanom dátume, opakujte test s novým prúžkom. Ak bude výsledok testu opäť „Nie ste tehotná“, odporúčame navštíviť lekára.

3,99 

Zobrazených 1–10 z 46 výsledkov.