Zdravotnícke pomôcky

Menalind professional Masažny gél (žltá rada), 1×200 ml

Masážny gél určený na pokožku tela, chrbát, nohy. Spôsob použitiaAplikuje sa formou masáže do pokožky.

6,39 

MICROLIFE TEPLOMER DIGITÁLNY NC 100 bezkontaktný 1×1 ks

Teplomer je určený na pravidelné meranie a sledovanie teploty ľudského tela v domácich podmienkach. Je vhodný pre osoby všetkých vekových skupín. Vďaka inovatívnej technológii infračerveného snímania umožňuje zmerať teplotu bez dotyku s objektom. Zabezpečuje bezpečné a hygienické meranie počas niekoľkých sekúnd. Teplomer má viacúčelové použitie (rozsah meraných teplôt od 0-100°C),
veľký podsvietený LCD display, teplotný alarm (10 pípnutí upozorní, že telesná teplota môže byť vyššia než 37,5 °C), pamäť na 30 posledných meraní, automatické vypínanie, samotestovanie pri každom zapnutí. Balenie obsahuje praktické púzdro a vrecko na odkladanie, je vhodný pri cestovaní.
 
bezkontaktné meranie teploty odporúča sa používať na meranie telesnej teploty v domácnosti, teplomer je možné použiť aj u spiaceho dieťaťa, je vhodný na meranie povrchovej teploty nasledujúcich predmetov:  povrchová teplota mlieka v detskej fľaši, povrchová teplota vody na kúpanie, teplota okolia.
Spôsob použitiaMeranie telesnej teploty: Po zapnutí teplomer priblížte k stredu čela do vzdialenosti max. 5 cm. Po stlačení tlačidla ŠTART ho plynule posúvajte zo stredu čela k spánkom asi 1 cm nad obočím. Dlhý zvukový signál oznámi po troch sekundách koniec merania. Meranie pri nastavení "meranie teploty predmetov": Po zapnutí teplomer priblížte k stredu predmetu, ktorého teplotu chcete merať vo vzdialenosti max. 5 cm, stlačte ŠTART. Dlhý zvukový signál oznámi koniec merania. Podrobné pokyny pre použitie sú uvedené v návode na použitie.

37,99 

Tlakomer OMRON M6 COMFORT automatický tlakomer na rameno, 1 ks

Novinka roku 2014! Tlakomer OMRON M6 Comfort s unikátnou Intelli manžetou je vhodný pre celú rodinu. Nová Intelli manžeta eliminuje nepresnosti spôsobené nesprávnym umiestnením manžety. Je známe, že hlavným zdrojom chybných nameraných hodnôt je práve nesprávne umiestnenie manžety. Intelli manžeta výrazne znižuje dopad nesprávne umiestnenej manžety na presnosť merania. Táto pevná tvarovaná manžeta na ľahko nasadzuje jednou rukou, takže meranie krvného tlaku je ešte jednoduchšie. Tlakomer M6 Comfort obsahuje tiež najmodernejšie senzory zabezpečujúce presné a spoľahlivé výsledky merania krvného tlaku. Farebné LED indikátory umožňujú jednoducho vyhodnotiť namerané hodnoty. Podľa zobrazenej farby je možné v okamihu zistiť či sú výsledky v poriadku.
Prehľad funkcií a vlastností – tlakomer OMRON M6 Comfort:
systém Intelli Sense – komfortné nafukovanie manžety, minimalizuje tlak manžety počas merania, nová Intelli manžeta – štandardná a veľká manžeta v jednom s jednoduchším nasadzovaním. Odstraňuje nespávne výsledky spôsobené zle umiestnenou manžetou, ovládanie jedným tlačidlom – pre odmeranie tlaku stačí stlačiť veľké modré tlačidlo, najväčší displej zobrazuje všetky odmerané údaje súčasne (rozmer displeja 6,4 x 8 cm), detekcia arytmie – nepravidelných pulzov, detekcia pohybu tela počas merania, indikátor vysokého krvného tlaku (Farebný LED indikátor – zelená zobrazuje dobrý krvný tlak a oranžovou upozorňuje na prekročenie hranice 135/85), grafický ukazovateľ úrovne krvného tlaku, kontrola správneho nasadenia a utiahnutia manžety (Farebný LED indikátor), pamäť pre dvoch užívateľov na 2 x 100 nameraných hodnôt vrátane dátumu a času, meranie je možné aj bez uloženia výsledkov do pamäte,  upozornenie na nebezpečnú rannú hypertenziu – týždenné priemery (spätne za 2 mesiace), rozdelené na ranné a večerné hodnoty, výdrž batérií až 1000 meraní, možnosť dokúpiť sieťový zdroj, nie je možné pripojiť detskú manžetu, klinicky overená presnosť, 5 rokov záruka.

Balenie obsahuje: tlakomer Omron M6 Comfort (model HEM-7321-E), univerzálnu manžetu (pre obvod paže 22 – 42 cm), cestovné puzdro, 4 batérie AA, návod v slovenčine Spôsob použitiaPred meraním krvného tlaku je treba sa pohodlne usadiť. Po nasadení manžety na pažu, sa stlačí tlačidlo START. Pri meraní sa nerozpráva, nehýbe sa a nezadržiava dych.

75,99 

TENSOVAL MOBIL plnoaut. tlakomer na zápästie 1×1 ks

Digitálny tlakomer na meranie tlaku krvi.
Tensoval mobil je plne automatický zápästný digitálny tlakomer na meranie krvného tlaku na zápästí s technológiou Comfort Air. Obsahuje veľký displej, má jednoduché ovládanie jedným dotykom, pamäť pre 2 x 60 meraní, výpočet priemeru všetkých nameraných hodnôt. Súčasťou je aj cestovné púzdro pre jednoduchú a bezpečnú prepravu. Spôsob použitiaOdporúčame meranie krvného tlaku v sede. Prístroj zapnite až po priložení, pretože v dôsledku vznikajúceho pretlaku by sa manžeta mohla poškodiť. Stlačte modré tlačidlo START/STOP. Objavujú sa všetky segmenty displeja, nasledované blikajúcou, nadol smerujúcou šípkou, ktorá ukazuje, že prístroj sa automaticky kontroluje a je pripravený na meranie. Zápästie s priloženým prístrojom zdvihnite do výšky srdca s dlaňou dovnútra. Dôležité: Počas celého procesu merania sa nesmiete pohybovať ani rozprávať! Ak by ste chceli počas merania z nejakého dôvodu proces merania prerušiť, stlačte jednoducho modré tlačidlo START/STOP. Proces pumpovania a merania sa preruší a dôjde k automatickému vypusteniu tlaku. Zatiaľ čo z manžety uniká tlak, zobrazí sa symbol srdca a klesajúci tlak v manžete. Keď zaznie dlhý signál, bol dosiahnutý koniec merania. Na displeji sa potom súčasne ukáže hodnota systolického a diastolického krvného tlaku a pod tým hodnota pulzu. Keď je meranie ukončené, nad nameranými hodnotami sa objaví čas a vľavo M1 alebo M2. M1 vyjadruje namerané hodnoty prvej osoby. Pod M2 sa môžu uložiť namerané hodnoty druhej osoby. Na vypnutie prístroja stlačte modré tlačidlo START/STOP, v opačnom prípade sa prístroj po 3 minútach automaticky vypne.

60,99 

Tensoval duo control tlakomer autom. s manžetou na pažu (22-32 cm) + sieťový adaptér, 1×1 set

Automatický prístroj na meranie krvného tlaku na paži
tlakomer s manžetou 22-32 cm a pribaleným sieťovým adaptérom Spôsob použitiaOdporúča sa meranie krvného tlaku v sede. Položte rameno s dlanou nahor uvoľnene na podložku a dbajte na to, aby sa manžeta nachádzala vo výške srdca. Prístroj zapnite až po priložení manžety, pretože manžeta by sa inak mohla v dôsledku vznikajúceho pretlaku poškodit. Stlačte červené tlacidlo START/STOP. Objavujú sa všetky segmenty displeja, nasledované blikajúcou, nadol smerujúcou šípkou, ktorá ukazuje, že prístroj sa automaticky kontroluje a je pripravený na meranie. Potom zacne automatické napumpovanie na cca. 190 mmHg. Ak by tento tlak napumpovania nepostacoval alebo ak bude pocas merania porucha, prístroj dopumpuje v krokoch po 40 mmHg až do vhodnej vyššej hodnoty tlaku. Ak je zásadne nutný vyšší tlak napumpovania, odpumpovanie môžete obíst tak, že krátko po zacatí pumpovania opät stlacíte červené tlacidlo START/STOP, až kým sa nedosiahne želaný tlak v manžete. Mal by dosahovat cca. 30 mmHg nad systolickou (hornou) hodnotou.
Dôležité: Počas celého procesu merania sa nesmiete pohybovat ani rozprávat! Ak by ste chceli pocas merania z nejakého dôvodu proces merania prerušit, stlačte jednoducho červené tlačidlo START/ STOP. Proces pumpovania a merania sa preruší a dôjde k automatickému vypusteniu tlaku. Zatial co z manžety uniká tlak, zobrazí sa symbol srdca a klesajúci tlak v manžete. Keď zaznie signál, bol dosiahnutý koniec merania. Na displeji sa potom súčasne ukáže hodnota systolického a diastolického krvného tlaku a hodnota pulzu.

67,89 

Tensoval comfort s manžetou 22 – 32 cm plnoaut. tlakomer na pažu 1×1 ks

Automatický prístroj na meranie krvného tlaku na paži s manžetou pre obvod 22-32 cm. Spôsob použitiaMeranie krvného tlaku odporúčame vykonávať v sede. Predlaktie položte uvoľnene dlaňou hore na podložku a dbajte na to, aby manžeta bola vo výške srdca. Tlakomer zapnite až po založení manžety, pretože ináč by sa mohla manžeta poškodiť. Stlačte tlačítko START/STOP. Na displeji sa znázornia všetky jeho segmenty, potom blikajúca smerom dolu ukazujúca šipka, čo znamená, že prístroj sa automaticky skontroloval a je pripravený na meranie. Vzápätí začína automatické napumpovanie na cca. 190mmHg. Ak by výška tohto napumpovaného tlaku nevystačovala, alebo meranie by bolo rušené, tlakomer dopumpováva v krokoch po 30 mmHg až do momentu, kedy sa dosiahne vhodná, vyššia hodnota tlaku. Ak je u Vás zásadne potrebný vyšší napumpovaný tlak, môžete dopumpovávanie obísť, a to tak, že po začatí procesu pumpovania stlačíte tlačítko START/STOP krátko ešte raz a podržíte ho, až kým sa nedosiahne želaného manžetového tlaku. Tento tlak by mal ležať cca. 30 mmHg nad systolickou hodnotou.Dôležité: v priebehu celého procesu merania sa nesmiete ani pohybovať a ani rozprávať. V čase, keď sa tlak z manžety uvoľňuje, na displeji sa zobrazuje symbol srdca a klesajúci tlak v manžete. Zvukový signál ohlási koniec merania. Na displeji sa súčasne zobrazí systolická a diastolická hodnota krvného tlaku,a pod nimi tiež hodnota pulzu.

59,99 

Tensoval comfort s manžetou 22 – 32 cm plnoaut. tlakomer na pažu + SIEŤOVÝ ADAPTÉR, 1×1 set

Automatický prístroj na meranie krvného tlaku na paži s manžetou s obvodom 22-32 cm. Spôsob použitiaMeranie krvného tlaku odporúčame vykonávať v sede. Predlaktie položte uvoľnene dlaňou hore na podložku a dbajte na to, aby manžeta bola vo výške srdca. Tlakomer zapnite až po založení manžety, pretože ináč by sa mohla manžeta poškodiť. Stlačte tlačítko START/STOP. Na displeji sa znázornia všetky jeho segmenty, potom blikajúca smerom dolu ukazujúca šipka, čo znamená, že prístroj sa automaticky skontroloval a je pripravený na meranie. Vzápätí začína automatické napumpovanie na cca. 190mmHg. Ak by výška tohto napumpovaného tlaku nevystačovala, alebo meranie by bolo rušené, tlakomer dopumpováva v krokoch po 30 mmHg až do momentu, kedy sa dosiahne vhodná, vyššia hodnota tlaku. Ak je u Vás zásadne potrebný vyšší napumpovaný tlak, môžete dopumpovávanie obísť, a to tak, že po začatí procesu pumpovania stlačíte tlačítko START/STOP krátko ešte raz a podržíte ho, až kým sa nedosiahne želaného manžetového tlaku. Tento tlak by mal ležať cca. 30 mmHg nad systolickou hodnotou.Dôležité: v priebehu celého procesu merania sa nesmiete ani pohybovať a ani rozprávať. V čase, keď sa tlak z manžety uvoľňuje, na displeji sa zobrazuje symbol srdca a klesajúci tlak v manžete. Zvukový signál ohlási koniec merania. Na displeji sa súčasne zobrazí systolická a diastolická hodnota krvného tlaku,a pod nimi tiež hodnota pulzu.

49,99 

MICROLIFE TLAKOMER DIGITÁLNY BP A80 poloautomatický 1×1 ks

Na meranie krvného tlaku a pulzu.
Poloautomatický digitálny jednotlačidlový tlakomer s ručnou pumpičkou a s manžetou na rameno určený na meranie krvného tlaku a pulzu. PAD technológia (detekcia arytmie). Indikátor slabej batérie. Pamäť uchováva posledné meranie
Identifikácia chýb a porúch, automatické vypnutie prístroja. Možnosť prevádzky na dobíjateľné batérie. Prevádzková teplota: 10 – 40 ˚C. Maximálna relatívna vlhkosť 15 – 90 %. Spôsob merania: oscilometrický, odpovedajúci. Korotkoffovej metóde: Fáza I systolická, fáza V diastolická. Rozsah merania: 30 – 280 mmHg – tlak krvi 40 – 200 úderov za minútu – tep. Rozsah zobrazenia tlaku manžety: 0 – 299 mmHg. Rozlíšenie: 1 mmHg. Statická presnosť: tlak v rozsahu ± 3 mmHg. Presnosť tepu: ±5 % nameranej hodnoty. Zdroj napätia: 4 x 1,5 V batérie; rozmer AA. Spôsob použitiaPred použitím si pozorne prečítajte priložený návod na použitie. Tesne pred meraním nevykonávajte žiadnu činnosť, nejedzte a nefajčite. Vždy merajte na tej istej paži (zvyčajne ľavej). Odstráňte z paže tesné oblečenie. Vždy sa uistite, že manžeta je správne nasadená. Zapnite prístroj, začne blikať šípka. Voľnou rukou pumpujte o cca 400 mmHg vyššie ako je očakávaná systolická hodnota (horná hodnota). Po napumpovaní sa meranie vykoná automaticky. Meranie sprevádza blikanie symbolu srdca na displeji a zvukový signál pri rozpoznaní tepu. Meranie je ukončené zobrazením výsledku, pričom už nie je počuť zvukový signál. Po ukončení merania stlačte rýchločinný vypúšťací ventil aby ste z manžety uvoľnili akýkoľvek zvyšný vzduch a odstráňte manžetu.

27,79 

Menalind professional Telové mlieko NEW (žltá rada), 1×500 ml

Telové mlieko pre každodennú starostlivosť o suchú pokožku v starobe
Na ošetrenie pokožky, ktorá je zaťažovaná ležaním na lôžku a inkontinenciou. Vďaka kreatínu podporuje prirodzené mechanizmy ochrany pokožky. Pantenol dodáva pokožke vlhkosť a podporuje jej regeneráciu.
Spôsob použitiaNanáša sa podľa potreby ráno a večer na čistú pokožku celého tela a jemne sa vmasíruje. Odporúča sa aplikovať na suché miesta pokožky a miesta zaťažené tlakom.

10,49 

Menalind professional Ochranná pena (ružová rada), 1×100 ml

ochranná pena pre starostlivosť o namáhanú a zrelú pokožku na ochranu pokožky v intímnej oblasti, zaťažovanej inkontinenciou, pred agresínymi substanciami, obsiahnutými v moči a v stolici vysoko účinná vďaka Panthenolu, Aloe vera a močovine (urea 5%) príjemne ľahká pena, ľahko sa rozotiera a pôsobí ako prevencia proti preležaninám
Spôsob použitiaPena sa aplikuje podľa potreby niekoľkokrát denne na namáhané a podráždené miesta, ktoré vyžadujú špeciálnu ochranu a starostlivosť.

11,19 

Zobrazujú sa výsledky 11–20 z 357