PARALEN GRIP horúci nápoj Novum 500 mg/10 mg plo por vrecúška 1×12 ks

8,29 

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv – paracetamolu a fenylefrínu. Paracetamol pôsobí proti bolesti a horúčke, fenylefrín uvoľňuje dýchacie cesty.
Spôsob použitiaDávkovanie a dávkovacie schémy Dospelí vrátane starších osôb a dospievajúci od 12 rokov:
Podáva sa 1 vrecko rozpustené v pohári horúcej (nie však vriacej) vody 1-4x denne. Interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako 4 hodiny.
Najvyššia jednotlivá dávka je 1 vrecko. Maximálna denná dávka sú 4 vrecká. Maximálna denná dávka paracetamolu sú 4 g.

Pacienti s renálnou insuficienciou
U pacientov s renálnou insuficienciou sa odporúča predĺžiť interval medzi dávkami: v prípade stredne ťažkej renálnej insuficiencie (klírens kreatinínu 10-50 ml / min) minimálny interval medzi dvomi dávkami má byť 6 hodín, v prípade ťažkej renálnej insuficiencie (klírens kreatinínu <10 ml / min) minimálny interval medzi dvomi dávkami má byť 8 hodín.

Pacienti s hepatálnou insuficienciou
U týchto pacientov je vhodné nepodávať maximálne dávky a dodržiavať interval medzi jednotlivými dávkami minimálne 6 hodín. Spôsob použitia Liek je určený na perorálne podanie. Obsah vrecka sa rozpustí v pohári horúcej vody (ale nie vriacej) a teplý nápoj sa vypije. Ak sa počas liečby objavia zažívacie ťažkosti, užívajte liek spolu s jedlom. Upozornenie Liek nie je vhodné podávať liek počas gravidity.
Liek sa počas dojčenia neodporúča.
Liek nie je vhodný pre deti do 12 rokov.
U pacientov s poruchou funkcie pečene je liek kontraindikovaný.
Liek nesmú užívať pacienti s diabetom mellitom.
Liek sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u mužov s hypertrofiou prostaty.
Užívanie vyšších ako odporúčaných dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene.
Opatrnosť sa odporúča u pacientov so zvýšenou citlivosťou na kyselinu acetylsalicylovú a/alebo nesteroidné antireumatiká.
Ak liek individuálne ovplyvňuje pozornosť pacienta, neodporúča sa viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Liek obsahuje aspartám.
Liek obsahuje citronan sodný.
Nepiť alkohol.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).
Účinné látkyparacetamol, fenylefríniumchlorid