Tensoval duo control II tlakomer digit. na pažu s manžetou 22-32 cm, 1×1 ks

81,99 

Automatický prístroj na meranie tlaku na paži s manžetou 22-32 cm.
Tensoval duo control (new generation) je vysokokvalitný prístroj na plnoautomatické meranie krvného tlaku na ramene.
Tento prístroj umožňuje jednoduché, rýchle a presné meranie systolického a diastolického krvného tlaku a frekvencie tepu bez predchádzajúceho nastavenia, vďaka pohodlnému automatickému napumpovaniu. Upozorní na prípadný nepravidelný srdcový tep.
 
pre mužov aj ženy na meranie krvného tlaku na ramene určený na kontrolu krvného tlaku, vhodný pre domáce sledovanie hodnôt krvného tlaku na diagnostikovanie vysokého krvného tlaku a nepravidelného srdcového tepu
Spôsob použitiaOdporúča sa meranie krvného tlaku v sede. Položte rameno s dlanou nahor uvoľnene na podložku a dbajte na to, aby sa manžeta nachádzala vo výške srdca. Prístroj zapnite až po priložení manžety, pretože manžeta by sa inak mohla v dôsledku vznikajúceho pretlaku poškodiť. Stlačte červené tlacidlo START/STOP. Objavujú sa všetky segmenty displeja, nasledované blikajúcou, nadol smerujúcou šípkou, ktorá ukazuje, že prístroj sa automaticky kontroluje a je pripravený na meranie. Potom začne automatické napumpovanie na cca. 190 mmHg. Ak by tento tlak napumpovania nepostačoval alebo ak bude počas merania porucha, prístroj dopumpuje v krokoch po 40 mmHg až do vhodnej vyššej hodnoty tlaku. Ak je zásadne nutný vyšší tlak napumpovania, odpumpovanie môžete obíst tak, že krátko po začatí pumpovania opät stlacíte červené tlacidlo START/STOP, až kým sa nedosiahne želaný tlak v manžete. Mal by dosahovať cca. 30 mmHg nad systolickou (hornou) hodnotou.
Dôležité: Počas celého procesu merania sa nesmiete pohybovať ani rozprávať! Ak by ste chceli počas merania z nejakého dôvodu proces merania prerušiť, stlačte jednoducho červené tlačidlo START/ STOP. Proces pumpovania a merania sa preruší a dôjde k automatickému vypusteniu tlaku. Zatiaľ čo z manžety uniká tlak, zobrazí sa symbol srdca a klesajúci tlak v manžete. Keď zaznie signál, bol dosiahnutý koniec merania. Na displeji sa potom súčasne ukáže hodnota systolického a diastolického krvného tlaku a hodnota pulzu.

Katalógové číslo: max-8576 Kategórie: ,