Životné poistenie a civilizačné choroby. Dá sa to?

Čo máte z peňazí, keď sa ocitnete na druhom brehu? Nič! Máte pravdu. Myslite skôr na to, že s dobrým rizikovým životným poistením tu po vás nezostane spúšť, ktorá padne na plecia vašich blízkych. Samotné vyrovnávanie sa so stratou je ťažké. Nekomplikujte už aj tak náročnú situáciu a uzatvorte životné poistenie, s ktorým ju bude vaša rodina znášať ľahšie.

Prečo rizikové životné poistenie?

Pri rizikovom životnom poistení platíte iba za poistenie. Jeho súčasťou nie je sporivá čiastka a poistenie je bez poplatkov. Chránite seba a svojich blízkych. Na jednu poistnú zmluvu poistite seba, manžela aj deti. Jedna zmluva kryje všetkých.

Civilizačné ochorenia, na ktoré sa životné poistenie vzťahuje

Toto poistenie sa najčastejšie uzatvára pre prípad smrti. Poistnou udalosťou je smrť poisteného. Príčinou smrti sú v tomto prípade aj tieto civilizačné ochorenia:

 •       srdcovo-cievne choroby,
 •       nádorové ochorenia,
 •       cukrovka,
 •       obezita,
 •       choroby dýchacích ciest,
 •       nervové a psychické ochorenia,
 •       alergie,
 •       AIDS.

Rizikové životné poistenie a jeho tipy

 1. Dočasné poistenie pre prípad smrti
 •       uzatvára sa na presne určené obdobie
 •       vychádza z pevnej poistnej sumy a poistného
 •       poistnú sumu poisťovňa vyplatí pozostalým alebo banke, ktorej ostal po pozostalom dlh
 1. Poistenie úveru
 •       poistenie s klesajúcou poistnou sumou pre prípad smrti, ktoré kopíruje zostatok pôžičky
 •       každý rok je podľa tzv. technického veku prekalkulované, aby stále vychádzalo z aktuálnej výšky úveru. Rokmi poistná suma klesá a klesá aj suma, ktorú musíte zaplatiť. Cenovo sa preto oplatí viac ako dočasné poistenie pre prípad smrti
 1. Doživotné poistenie pre prípad smrti
 •       cieľom je zabezpečiť rodinu v prípade smrti poisteného
 •       suma je pevne stanovená a rokmi sa nemení, aj keď poistenie uzavriete napr. na 50 rokov
 •       v prípade smrti poisteného poistenie zaniká a celá suma je vyplatená pozostalému, ktorého určí poistený

Poistenie sa skladá z viacerých zložiek. Vytvorte kombináciu, ktorá vám bude vyhovovať najviac

 •       poistenie pre prípad úrazovej smrti
 •       poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu (pri trvalých následkoch poisťovňa vyplatí celú poistnú sumu alebo jej časť v pravidelných intervaloch formou dôchodku

Nehľadajte rozdiel za každú cenu

Väčšina poisťovní má na životné poistenie rovnaké všeobecné poistné podmienky. Pozor si treba dať na obmedzenia. V tých sa jednotlivé poisťovne môžu líšiť. Existujú prípady, pri ktorých sa k poistnej sume nedostanete. Tu sú:

 •       smrť pri aktívnej účasti na vojnových udalostiach alebo vnútorných nepokojoch
 •       v prípade smrti následkom teroristického činu aj v tom prípade, že ste ho nezapríčinili vy
 •       ak zomriete a súčasne spôsobíte smrť inému a porušili ste dôležitý záujem spoločnosti
 •       celú poistnú sumu vám nevyplatia za poistnú udalosť pod vplyvom drog alebo alkoholu
 •       ak spôsobíte smrť inému a vás odsúdia za úmyselný trestný čin
 •       za samovraždu do dvoch rokov od začiatku poistenia sa neplní

Nejde len o vás. Myslite na svojich blízkych

Jedna negatívna udalosť má nepriaznivý dosah na celú rodinu. Udržanie životného štandardu pre seba a svojich blízkych máte vo svojich rukách. Nedajte neočakávaným životným situáciám šancu ani v prípade úrazu, choroby alebo úmrtia. Čím skôr poistenie uzavriete, tým lepšie. Vekom je riziko zdravotných problémov vyššie.

Životné poistenie ako benefit

Množstvo firiem ponúka životné poistenie ako benefit pre svojich zamestnancov. Pekné gesto. Viete, aké má krytie a čo všetko zahŕňa? Takéto poistenie nespĺňa vaše individuálne potreby a ak sa naň spoliehate, môže byť nakoniec nepríjemným prekvapením.

Životné poistenie zverte do rúk odborníka

Na trhu je množstvo variantov životného poistenia. To, že sa bojíte vybrať, lebo neviete, čo je naozaj dobré, je úplne normálne. Poraďte sa s odborníkmi. Nato ich máme. Nemusíte vedieť všetko. Dobrý poradca vám objasní to, čo chcete vedieť. Vychádza z vašich individuálnych potrieb a keď vám poistku nastaví dobre, nič vás nezaskočí.

Úrazové poistenie pre každý prípad

Máte dobrý príjem, spokojnú rodinu, nič vám nechýba. Máte šťastie! Až kým vás jedného pekného dňa neprekvapí úraz. Príde nečakane a naruší všetko, na čom ste doteraz tak usilovne pracovali. Odtrhne vás od života a dotkne sa aj štandardu, na ktorý ste zvyknutí. Neobmedzujte sa! Úrazové poistenie vám pomôže prekonať dlhšie obdobie bez príjmu a pomôže vám popasovať sa s nečakane zmenenými životnými podmienkami. Uzatvorte ho ako pripoistenie k životnému poisteniu a nedajte náhodám šancu.

Úraz je poškodenie živého organizmu, ktoré vzniklo mechanickým zásahom, ale ako úraz sa klasifikuje aj:

 •       detská obrna
 •       meningoencefalitída prenosná kliešťami
 •       tetanus a besnota spôsobená úrazom
 •       utopenie, udusenie
 •       vyhladovanie, vysmädnutie
 •       popálenie, obarenie
 •       pôsobenie nízkych teplôt

Životné poistenie a riziká, ktoré môžete poistiť

 •       smrť poisteného z akéhokoľvek dôvodu
 •       smrť následkom úrazu
 •       trvalé následky úrazu
 •       denné odškodné za nevyhnutnú liečbu úrazu
 •       dennú dávku v prípade práceneschopnosti
 •       dennú dávku v prípade hospitalizácie
 •       vznik kritickej choroby – rakoviny, infarktu a podobne

Leave a Comment